2018

   Bo Bian
   • Assistant Professor
   • Shanghai University of Finance and Economics
   Jianpeng Deng
   • Assistant Professor
   • Business School at Shanghai U of Finance and Economics in China
   Konstantin Egorov
   • Assistant Professor
   • New Economic School in Moscow
   Desire Kedagni
   • Assistant Professor
   • Iowa State University
   Lidia Kosenkova
   • Assistant Professor
   • University of Virginia
   David Lander
   • Assistant Professor
   • Peking U HSBC Business School
   Gunhaeng Lee
   • Post-doc
   • National University of Singapore
   Xian Li
   • Assistant Professor
   • Shanghai U of Finance and Economics
   Ryo Makioka
   • Research Fellow
   • RIETI
   Wenjing Ruan
   • Alibaba Research, China